Pharmazentralnr.: 3776617


KENNO TAKARA ve REFLEKSOLOJİ BİLMİ
Çin tıbbına göre, insan vücudu 360’dan fazla akupunktur noktasına sahiptir ve bunun 60’dan fazlası ayak tabanında yer alır. İkinci kalp olarak bilinen bu noktalar vücudunuzdaki organların yansıma noktaları olup aynı zamanda toksinler için de potansiyel bir evdirler. Kan ayak tabanlarına doğru dolaşım yaptığında, KENNO TAKARA bu akupunktur noktalarından serbest kalan toksinleri emer. Beyaz bir tabak halinde ayak tabanına tatbik edilen KENNO TAKARA bir gecelik tatbikten sonra kahverengiden gri siyaha doğru değişen bir renk değişimini ve aynı zamanda bir kokuyu ortaya çıkartır. Bu vücuttan absorbe edilen toksinlerin derecesini ve miktarını gösteren iyi bir göstergedir. Sürekli kullanımda pedin görünüm ve kokusunda belirgin azalma görülecektir. Toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına asgari bir katkınız olsa bile bu tür bir yükle yüklendiğinde sıkıntıya girecek olan vücut olayları ve immün sistemi rahatlatacak, vücudun yeniden sağlığına kavuşmasına imkân tanıyacaktır.


Resmi Büyültmek İçin Tıklayın

KENNO TAKARA ve LENFATİK SİSTEM
Lenfatik sistem ve kardiyovasküler sistem birbiriyle çok yakından ilgili sistemler olup her ikisinde de kapiller sistemler mevcuttur. Lenfatik sistem vücudun savunma mekanizmaları açısından önemlidir, zira vücuttan hastalığa sebep olan organizmaları uzaklaştırır, bazı beyaz kan hücrelerini üretir ve antikor dediğimiz savunma hücrelerini oluşturur. Aynı zamanda vücuttaki sıvıların ve besinlerin taşınması açısından da önemlidir, aşırı miktardaki sıvı ve proteinin drenajını sağlayarak dokuların şişmesini önler. Bu sisteme ait olan yapılar dalak, timüs bezi, lenf bezleri ve lenf kanallarıdır, böylece vücudumuz enfeksiyonlara karşı koyabilir ve yabancı maddelerin istilasından kendini koruyabilir. Yeterli bir şekilde çalışmayan bir lenf sistemi veya aşırı yüklenmiş ve fonksiyonları kısıtlanmış bir lenf sistemi ile optimal bir sağlık durumunu yaşamamız mümkün değildir. İşte KENNO TAKARA lenf sistemine yardımcı olmak ve bu sistemle ilgili kan akımını temizlemesine destek vermek böylece vücudun daha iyi bir sağlık durumuna kavuşmasını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. KENNO TAKARA vücudun tabi dengesi olan ve homeostasis adı verilen iyi sağlık durumunu korumasına yardım eder.

Bunu gelişmiş bir kan dolaşımı, artmış metabolizma, aktive olmuş kırmızı kan hücreleri ve vücutta oluşan toksinlerin hızla atılımını noktalarına katkıda bulunarak yapar. KENNO TAKARA etkisini tıpkı bitki dünyasındaki hücresel ozmotik işlemle olduğu gibi toksinlerin deri içinden emilimi ve atılımı yoluyla yapar. Mükemmel KENNO TAKARA formülü sayesinde lenf sisteminden bu toksinler güçlü bir şekilde absorbe edilir, böylece ağrılı noktalar hafifletilir ve rahat bir uyku ve rahatlama sağlanır. Bu rahatlama vücuda kendini toplama ve bağışıklık sistemini yeniden güçlendirme için zaman kazandırır.
KENNO TAKARA ve AĞIR METALLER
Bütün ağır metaller kötü değildir, gerçekte çok küçük miktarlardaki ağır metaller sağlıklı bir yaşam için gerekli besin maddeleridir ve genellikle bazı yiyeceklerde, meyvelerde, sebzelerde ve multivitamin ürünlerinde bulunurlar. Ancak günümüzün endüstriyel insanı az önce bahsettiğimiz tabi ürünlerde bulunandan normalin çok ötesindeki büyük miktarlarda bu metallere maruz kalmaktadır.

Önceleri tıbbın metal zehirlenmesine karşı yaklaşımı akut maruziyeti içeriyor ve bu metallerin vücuttan atılımını uyarmak için bazı ciddi tedbirler ve girişimlerde bulunuluyordu. Yakın zamanlarda çocuklarda kurşun bazlı boyayı içmekle ilgili çalışmalar yapılmış ve hukuki girişimlerde bulunulmuştur. Toplumumuzda zehirli maddelerin birçoğunun kullanımı ve muhtemel kirlilik kaynakları oldukça yaygındır. Bizim amacımız bu tehlikelerden korunmak için kapsamlı ve uzun dönemli olmalıdır. Kurşun, cıva, kadmiyum, arsenik ve alüminyum başlıca zehirli maddelerdir. Berilyum, bizmut ve brom da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Ayrıca gelecekte tehlikeli olabilecek başka ağır ve radyoaktif metaller de vardır. Yakın zamana kadar bu maddeler çevremizde çok az miktarda bulunmaktaydılar. Ancak bu metallerin çıkarılması ve toplum içinde kurşunlu benzin ve amalgam diş dolgusu gibi örneklerde kullanımı, bizi düzenli olarak bu metallerin etkisine maruz bırakmıştır.

Doğrusu kurşun ya da kadmiyumu yeniden yeraltına gönderip üstünü örtmemize imkân yoktur. Onlarla mücadeleyi öğrenmemiz gerekir. Bu ağır metallerin birçoğu oldukça dayanıklıdır ve yavaş ayrışırlar, ya da en azından doğada bulunurlar. İnsan vücudunda sorunlara yol açan bu ağır metallerle mücadelenin en basit yolu ya onları vücuttan atmak, ya da vücut fonksiyonları için gerekli minerallerle yer değiştirmektir. Örneğin kadmiyum çinkonun yerini alırken kurşun kalsiyumu vücuttan atabilir. Bu gerçekleştiğinde kadmiyum ya da kurşun kemiklerde veya diğer dokularda depolanmalarına karşın minerallerin önemli işlevlerini yerine getiremezler ve temizlenmeleri güçleşir. Ağır metaller vücut tarafından metabolize edilmediklerinde zehirli hale gelirler ve yumuşak dokularda birikirler. Ağır metaller insan vücuduna tarım, üretim, farmasötik, endüstri ya da yerleşim bölgelerinde gıda, su, hava ve hatta doğrudan deri emilimi yoluyla geçebilir. Hem yetişkinler hem de çocuklar sık sık ağır metallere maruz kalmaktadırlar.

Ağır metal ve kimyasalların insan vücudunda çok miktarda bulunması, gıdalarda vücudumuzun ihtiyacı olan önemli vitamin ve minerallerin emilimini güçleştirir. Bu blokajlar, sindirim sorunlarına, parazitlere, alerjilere, duygusal sorunlara ve vücudun hastalıklara karşı daha korunaksız hale gelmesine neden olur. Vücuttaki ağır metallerin varlığıyla mücadele yöntemlerinden biri ağır metalleri ve zehirli maddeleri dış faktörlerle vücuttan atmaktır.

KENNO TAKARA vücudun ağır metalleri deriden çıkartmasına ve bu maddeleri hapsederek yeniden emilimlerini engellemesine yardımcı olduğu ispatlanmıştır. Yapılan çalışmalarda, ağır metallerin ve zehirli maddelerin de KENNO TAKARA pedleri tarafından etkin bir şekilde emilebildiği bilimsel olarak ortaya konmuştur. (Örneğin alüminyum, antimoni, arsenik, asbest, baryum, benzen, kadmiyum, klor, kobalt, bakır, fluorid, formaldehit, altın, izopropil alkol, kurşun, cıva, metil alkol, nikel, parazitler, PCB, platinyum, radyoaktif maddeler, paslanmaz çelik, talyum, kalay, titanyum ve uranyum.)
KENNO TAKARA ve KIRMIZI KAN HÜCRELERİ DEĞİŞİMLERİ
Yine yapılan bir çalışmada KENNO TAKARA kullanımı sonrası kırmızı kan hücrelerindeki değişim KENNO TAKARA’nın etkinliğinin diğer bir kanıtı olmuştur.

Kullanım Öncesi

Kullanım Sonrası

KENNO TAKARA ve LENFATİK SİSTEM

KENNO TAKARA BİLİMSEL ONAYLAR

FDA Onaylıdır!